Sınıf Sorunlarına Eylem Araştırmasıyla Çözüm Arayışı*

Nevin Güner Yıldız, Ceren Kurtova

Öz


Bu çalışma, bireysel gereksinimlerinin farklılığı nedeniyle uyum güçlükleri yaşayan öğrencilerin problem kaynağı olarak görüldükleri bir sınıftaki davranış ve öğrenme sorunlarına çözüm üretmek amacıyla bir öğretim üyesi, bir öğretmen adayı ve sınıf öğretmeninin işbirliği ile gerçekleştirilmiş bir eylem araştırmasıdır. Araştırmanın yapıldığı sınıf Eskişehir merkezdeki bir ilkokulda bulunan ve 30 öğrenciden oluşan bir birinci sınıftır. Araştırmaya, öğretim yılının başında öğrencilerin birbirlerine ve okula uyum sorunları yaşaması üzerine sınıf öğretmeninin ve velilerin, sınıf velilerinden olan öğretim üyesinden yardım istemeleri üzerine başlanmıştır. Araştırmanın verileri, öğretmen ve velilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler, sınıf gözlemleri ve araştırma sürecine ait günlük kayıtları, sosyometri sonuçları ve öğrenci çalışmalarından oluşan dosyaların incelenmesi ile elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler, sınıf öğretmeninin aldığı danışmanlık ve destek sonucunda, problem davranışları önleme, öğrencilerin istendik davranışlarını arttırmada ödül kullanımı, öğrencilerin davranışlarına karşı tutarlı tepkiler verme ve bireysel farklılıklara uygun öğretimsel düzenlemeler yapma konularında sınıf düzenini olumlu yönde etkileyen davranış değişikliği gösterdiğini ortaya koymuştur.

Anahtar sözcükler: eylem araştırması, derse katılım davranışı, problem davranış, sınıf yönetimi, bireyselleştirme


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 İlköğretim Online

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515