Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Çocuklar için Eğitsel Değerlendirme ve Öğrenme Hızı Öngörüsü Kayıt Formlarının Psikometrik Niteliklerinin Belirlenmesi

Veysel Aksoy, İbrahim Halil Diken

Öz


Bu araştırmanın amacı “Eğitsel Planlama için Otizm Tarama Aracının (Autism Screening Instrument for Educational Planning-3, ASIEP-3)” üçüncü güncellemesinde yer alan Eğitsel Değerlendirme Kayıt Formu (EGİDEKAF) ve Öğrenme Hızı Öngörüsü Kayıt Formu (ÖHÖKAF) informel değerlendirme araçlarının Türkçe formlarının psikometrik niteliklerini incelemektir. Ülkemizde Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan öğrencilerin eğitsel değerlendirmelerinde kullanılmak kullanılabilecek standardizasyonu yapılmış informel değerlendirme araçlarının eksikliği araştırmanın gerekçesini oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 3 özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim almakta olan öğrenciler oluşturmaktadır. EGİDEKAF’ın çalışma grubunda OSB ve Zihinsel Yetersizlik (ZY) tanılı, 35’i kız ve 91’i erkek olmak üzere toplam 126 öğrenci yer almıştır. ÖHÖKAF’ın çalışma grubunda ise OSB ve ZY tanılı, 34’ü kız ve 97’si erkek olmak üzere toplam 131 öğrenci yer almıştır. Performans alımına dayalı veri toplamayı gerektiren çalışmadan elde edilen veriler araçların geçerlik ve güvenirlik hesaplamalarının yapılması amacıyla analiz edilmiştir. Analiz bulguları her iki aracın da OSB’li çocukların eğitsel değerlendirmelerinde ve öğrenme hızlarının öngörülmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir araçlar olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler. Otizm Spektrum Bozukluğu, İnformel Değerlendirme, Eğitsel Değerlendirme, Öğrenme Hızı Öngörüsü


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 İlköğretim Online

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515