Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleriyle Taşımalı Eğitim Uygulaması Değerlendirilmesi: Bozova İlçesi Örneği

Ayşe Şimşek, Serap Büyükkıdık

Öz


ÖZ. Bu araştırma öğretmen, öğrenci görüşleriyle taşımalı eğitim uygulamasını değerlendirmeyi ve bu uygulamanın etkililiğinin artması için gerekli önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışmadan elde edilen bulguların taşımalı ilköğretim okullarında karşılaşılan sorunları tespit ederek alan yazına katkı getirmesi düşünülmektedir. Nitel ve nicel verilerin bir arada ele alındığı keşfedici desen kullanılan araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yapılandırılmış görüşme formu ve “Taşımalı İlköğretim Uygulaması Öğretmen Anketi”, “Taşımalı İlköğretim Uygulaması Öğrenci Anketi” kullanılmıştır. Araştırma grubunu 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Şanlıurfa ili Bozova ilçesinde bulunan ikili eğitim veren altı taşımalı ilköğretim okulu oluşturmaktadır. Anket verileri 526 öğrenci ve 60 öğretmenden; yapılandırılmış görüşme verileri ise 13 öğretmen, 24 öğrenciden elde edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin büyük çoğunluğu taşımalı ilköğretim uygulaması olmasaydı eğitimlerine devam edemeyeceklerini belirterek genel olarak taşımalı eğitimden memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenler ise taşımalı eğitim uygulamasının fırsat eşitliğini sağladığını, kız çocuklarının okula kazandırılmasında büyük rol oynadığını düşünseler de taşımalı eğitim uygulamasını uygulamada yaşadıkları sorunlara bağlı olarak yeniden ele alınması gerektiğini belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra öğrencilerin ve öğretmenlerin taşımalı eğitim uygulaması, taşıma merkezi okul, veliler, servis aracı ve servis sürücüsü konu başlıkları altında ise bazı sorunlar yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca öğrenciler arkadaşlık ilişkileri; öğretmenler ise rehberlik görevi ile ilgili sıkıntılar yaşadıklarını dile getirmişlerdir.

Anahtar Sözcükler: Taşımalı Eğitim, İkili Eğitim, Değerlendirme, Merkez Okul


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2017 İlköğretim Online

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515