Serbest Etkinlik Çalışmaları Dersi Kapsamında Geliştirilen Okul Bahçesi Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Mustafa Ürey, Volkan Göksu, Ataman Karaçöp

Öz


Okul bahçesi uygulamaları, kökeni bahçe temelli öğrenmeye dayanan, öğrencilerin kendilerinin tasarlayarak oluşturduğu, okul sahası içerisinde yer alan ve üzerinde çeşitli ürünlerin yetiştirildiği, planlı ve programlı bahçe tarımı faaliyetleridir. Okul Bahçesi Programı (OBP) ise araştırmacı tarafından okul bahçesi uygulamalarına dayalı olarak geliştirilen, 18 haftalık, sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerden oluşan, disiplinlerarası, yarı esnek bir programdır. Programın sınıf içi uygulamalarında çerçeve program uygulanırken, sınıf dışı uygulamaları esnek bırakılmıştır. Yapılan çalışmanın amacı, Serbest Etkinlik Çalışmaları Dersi (SEÇD) kapsamında geliştirilen OBP’nin uygulanabilirliğini öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirmektir. Çalışmada araştırma modeli olarak Özel Durum Yöntemi (Case Study) kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde SEÇD kapsamında OBP’yi kullanan 2 sınıf öğretmeni ve ilgili ders kazanımları doğrultusunda OBP’den faydalanan branş öğretmenleri (2 matematik, 2 fen bilgisi ve 2 sosyal bilgiler öğretmeni) oluşturmaktadır. Yapılan çalışma kapsamında OBP’yi kullanan öğretmenlerle mülakat çalışmaları yürütülmüş ve uygulama süreci boyunca gözlemler yapılmıştır. Mülakat ve gözlemlerden elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışma sonunda, öğretmenler OBP’nin SEÇD için uygun bir program olduğunu ve ortaokullardaki “Bilim Uygulamaları” dersi için disiplinlerarası ve alternatif bir öğrenme ortamı oluşturduğunu ifade etmektedirler.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.
Telif Hakkı (c) 2016 İlköğretim Online

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

 

Creative Commons Lisansı

İlköğretim Online Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1305-3515