News from the Journal / Dergiden haberler

This message has been provided both in Turkish and English (see below/aşağıya bakın).

Değerli Yazar(lar)ımız,

Sizi, İlköğretim Eğitim Online dergisinde yeni dönemde yapılacak uygulama
değişikliklerinden haberdar etmek için yazıyorum.

1). İlköğretim Eğitim Online dergisi uluslararası dizinlerde de yer alabilmek amacıyla tamamen İNGİLİZCE yayın yapacaktır. Bu nedenle bugünden itibaren yapılacak başvurularda İngilizce olmayan aday makale maalesef inceleme sürecine alınamayacaktır.

Ancak şu anda dergide önceden incelenmeleri üzere başvurulan 250 adet Türkçe aday makale
bulunmaktadır. Bu yazıların yazarlarının bu süreçte mağdur olmamaları adına bir ara formül olarak iki seçenek oluşturulmuş olup kendileri ile
ayrıca paylaşılacaktır.

2). Dergiye sunulacak tüm yazılardan intihal benzerlik raporu istenecek ve yazarlardan raporları ek dosya
olarak sisteme yüklemeleri istenecektir. Bu işlemi http://www.ithenticate.com/ veya https://intihal.net/
linkleri üzerinden üye olarak ücretsiz yapmanız mümkün olacaktır.

Dergimize vermiş olduğunuz destek için teşekkür eder başarılar
dileriz.

Prof. Dr. Sinan Olkun
Editör

Dear Author (s),

I am writing to inform you about the changes to be made in the new period in Elementary Education Online.

1). Elementary Education Online will be published fully in ENGLISH to be able to be indexed in international indices. Therefore, non-English manuscript submissions will not be taken into consideration for the article review process.

However, there are 250 manuscript submissions which have already been submitted in Turkish and they are in the review process at the moment. In order to ensure that authors are not becoming victims during this process, two options have been created and they will be shared with them as an intermediate formula. It will prevent them to suffer from this process.


2). Plagiarism reports will be requested from all manuscripts submitted to the journal and the authors will kindly be requested to upload their files to the system as an additional file. It will be possible for them to conduct this process free of charge on http://www.ithenticate.com/ or https://intihal.net/en/.

We thank you for your support and wish you success.