News from the Journal / Dergiden haberler

This message has been provided in Turkish and English (see below).

Değerli Yazar(lar)ımız,

Sizi, İlköğretim Online dergisinde yeni dönemde yapılacak uygulama
değişikliklerinden haberdar etmek için yazıyorum.

1). İlköğretim Online dergisi uluslararası bazı dizinlere de
başvurabilmek amacıyla tamamiyle İNGİLİZCE yayına geçecektir. Bu
nedenle bugünden itibaren yapılacak başvurularda İngilizce olmayan aday
makale maalesef inceleme sürecine alınmayacaktır.

Ancak derginin inceleme sürecinde 250 adet Türkçe aday makale
bulunmaktadır. Bu yazıların yazarlarının bu süreçte mağdur olmaması
için bir ara formül olarak 2 seçenek oluşturulmuş olup kendileri ile
ayrıca paylaşılacaktır.

2). Dergiye sunulacak yazılardan intihal kontrolu yaptırması ve ek dosya
olarak sisteme yüklemesi istenecektir. Bu işlemi https://intihal.net/
sayfasından üye olarak ücretsiz yapmanız mümkündür.

Dergimize vermiş olduğunuz destek için teşekkür eder başarılar
dileriz.

Prof. Dr. Sinan Olkun
Editör

Dear Author (s),

I am writing to inform you about the changes to be made in the new period in
Elementary Online.

1). Elementary Online will be published completely in ENGLISH in order to
apply to some international indices. For this reason, non-English
submissions will not be included in the article review process.

However, there are 250 submissions in Turkish in the review process. In
order to prevent the authors of these articles from becoming victims in this
process, 2 options have been created as an intermediate formula and will be
shared with them.

2). Plagiarism will be requested from the manuscripts submitted to the
journal and uploaded to the system as an additional file. It is possible to
make this process free of charge from https://intihal.net/en/ after
subscribing as a member.

We thank you for your support and wish you success.