Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

İlköğretim Online için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı Adı / Şifresine ihtiyacınız mı var?
Kayıt Sayfasına Gidiniz

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazar Rehberi

İlköğretim Online, Türkçe ve İngilizce dillerinde orijinal bilimsel çalışmaları, derlemeleri, kitap incelemelerini ve mesleki deneyim paylaşımlarını kabul eden hakemli bilimsel online bir dergidir.

Makale Şablonunu İndiriniz

Yazar Rehberini İndiriniz

Makale Yazım Kılavuzu

Başlık  (Türkçe): 16 punto, Cambria,  sola dayalı, her kelimenin sadece ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır, sonrasında 10 pt boşluk

Başlık Başlık Başlık Başlık Başlık Başlık Başlık Başlık

Başlık (İngilizce): 16 punto, Cambria,  sola dayalı, her kelimenin sadece ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır, sonrasında 8pt boşluk, 1 satır aralığı boşluk koyulmalıdır.

Yazar isimleri:  Yazar isimleri 10 punto, Cambria, kalın olarak ve alt alta yazılmalıdır.  Yazar isimlerinden sonra “,” koyularak kurum bilgisi “,”  e-posta adresi italik olarak yazılmalıdır, ayrıca ORCID numarası eklenmelidir.

Ad Soyad, Kurum adı, name@tedu.com ORCID:

Ad Soyad, Kurum adı, name@tedu.com ORCID:

ÖZ. 10 punto, Cambria, iki yana yaslı. “ÖZ.” büyük harflerle yazılmalıdır. Öz bölümü araştırmanın amacı, yöntemi, bulguları ve önerilerini kapsayacak şekilde 100-250 kelime arasında olmalıdır.

Anahtar Sözcükler:  10 punto Cambria, ilk harfleri büyük olacak şekilde 3-5 anahtar kelime içermelidir. 100-150 sözcükten oluşmalı.

ABSTRACT: ABSTRACT büyük harfle yazılmalıdır. 10 punto Cambria olmalıdır.

Keywords. Abstract’in altında  yer almalıdır. Keywords  kelimesi bitişik olarak yazılmalıdır (Key Words yazılmamalıdır) 100-150 sözcükten oluşmalı.

SUMMARY

Ingilizce uzun özet bölümüdür. SUMMARY kelimesi ortalı ve büyük harfle yazılmalıdır.

Introduction:

Methodology:

Results:

Discussion and Conclusion:

Alt başlıklarını içermelidir. Alt başlıklar italik, bold olmalıdır. Alt başlıklar arasında 6 pt boşluk bırakılmalıdır.

Makale metni:

GİRİŞ

GİRİŞ kelimesi büyük harfle sola dayalı olmalıdır. Metindeki ilk paragrafın ilk satırı içerleksiz olmalıdır.  Metin 11 punto, Cambria, tek satır aralıklı, diğer paragraflar 1 tab girinti ile başlamalı ancak paragraflar arasında boşluk içermemelidir.

YÖNTEM

YÖNTEM kelimesi ortalı ve büyük harfle yazılmalıdır. Araştırma deseni, Çalışma grubu gibi 2. Seviye başlıklar paragraf başı 1 tab boşluk içermelidir.

BULGULAR

BULGULAR kelimesi ortalı ve büyük harfle yazılmalıdır.  2. Seviye başlıklar paragraph başı 1 tab boşluk içermelidir.

TARTIŞMA ve SONUÇ

TARTIŞMA ve SONUÇ kelimesi ortalı ve büyük harfle yazılmalıdır.  2. Seviye başlıklar paragraph başı 1 tab boşluk içermelidir.

KAYNAKÇA

Kelimesi sola hizalı büyük harfle yazılmalıdır. Altında verilen kaynaklar 10 punto yazılmalıdır. APA ya uygun şekilde hazırlanmalıdır.

TABLOLAR

Tablo ismi tablonun üzerinde bulunmalıdır. “Tablo X.” kalın olarak yazılmalıdır. Tablo adı ise italik olarak yazılmalıdır. Tablo APA’ya göre düzenlenmelidir. Dikey çizgiler içermemeli ve önemli başlıklar yatay çizgilerle ayrılmalıdır. Tablo içerisindeki metin 10 punto olarak hazırlanmalıdır.

ŞEKİLLER

Şekil ismi şeklin altında yer almalıdır. “Şekil X.” kalın olarak yazılmalıdır. Şekil ismi ise italik olarak yazılmalıdır. Şekillerin okunabilirliği ve kalitesi önemlidir.

Metin boyutu: En çok 6000 sözcük (15 sayfa) veya daha az olmalıdır. 


KAYNAKÇA DÜZENLEME KURALLARI

Türkçe Makale

Toluk, Z. (2004). Matematiğin Doğasına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36 (2), 27-34.

Türkçe Makale (dergi sayı numarası sürekli olarak verilen)

Aşkar, P. (1986). Matematik Dersine Yönelik Tutumu Ölçen Likert Tipi Bir Ölçeğin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 62, 5-13.

Türkçe Kitap

Olkun, S. ve Toluk, Z. (2007). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi (4. Baskı). Ankara: Maya Akademi Yayıncılık.

Türkçe Online Dergi

Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eğitiminde Ölçümleme ve Değerlendirme Yaklaşımları: Bolu İli Örneği. İlköğretim-Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 12 Mart 2004 tarihinde indirilmiştir.

İngilizce Makale

Battista, M. T. & Clements, D. H. (1996). Students' understanding of three-dimensional rectangular arrays of cubes. Journal for Research in Mathematics Education, 27(3), 258-292.

İngilizce Makale (dergi sayı numarası sürekli olarak verilen)

Starkey, P. (1992). The early development of numerical reasoning, Cognition, 43, 93-126.

İngilizce Edited Book

Battista, M. T. & Clements, D. H. (1998). Students' understanding of three-dimensional cube arrays: Findings from a research and curriculum development project. In R. Lehrer & D. Chazan (Eds.), Designing learning environments for developing understanding of geometry and space (pp. 227-248). HillsdaleNJ: LEA Publishers.

İngilizce Kitap

Billstein, R., Libeskind, S. & Lott, J. W. (1993). A problem solving approach to mathematics for elementary school teachers (5th Ed.). New York: Addison-Wesley.

İngilizce Bildiri

Empson, S. B. (1995). “Equal sharing and shared meaning: The development of fraction concepts in a first-grade classroom.” Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, CA.

İngilizce Online Dergi Makalesi

Olkun, S. & Toluk, Z. (2002). Textbooks, word problems, and student success on addition and subtraction. International Journal of Mathematics Teaching and Learning (November, 18)[Online]: Retrieved on 12-March-2001, at URL: http://www.ex.ac.uk/cimt/ijmtl/ijabout.htm.

İngilizce Online Rapor

TIMSS. (1999). “International mathematics report, findings from IEA’s repeat of the Third International Mathematics and Science Study at the eight grade.” [Online] Retrieved on 12-March-2001, at URL: http://timss.bc.edu/timss1999i/pdf/T99i_Math_TOC.pdf.

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verimiştir).
 2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
 3. Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
 4. Türkçe yazılmış makalemde,

  1) Metin tek satır aralıklı, 11 punto ile yazılmıştır. Tablo ve resimler makale içerisinde uygun yerlerdedir.

  2) İlk sayfada İngilizce başlık (en fazla 12 sözcük), yazar ad(lar)ı (görev yerleri, e-posta adresleri dipnot olarak) bulunmaktadır.

  120-150 sözcük arası ingilizce ABSTRACT  ve 400-500 sözcük arası İngilizce SUMMARY (Structured Abstract) yazılmıştır.

  3)İkinci sayfada Türkçe başlık, yazar adaları, ÖZ bulunmaktadır.  Devamında yazınının diğer bölümleri bulunur.

 5. Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.
 6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz kör hakemlikten emin olmak için tıklayın. Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 7. Metin içerisinde kullanılan atıflar referans bölümüne eklenmiştir. Benzer şekilde referans bölümüne yazılmış her maddeye metin içerisinde atıf verilmiştir.
 8. İngilizce özetler gramer, anlam bütünlüğü ve yazım kalitesi açısından kontrol edilmiştir.
 9. Sahtecilik, uydurmacılık ve intihal yapılmamıştır.
 10. Aday makalenin tüm yazarları başvuru esnasında sisteme eklenerek beyan edilmiştir.
 

Telif Hakkı Düzenlemesi

Açık erişim sağlayan dergiler için önerilen politika


Bu dergide eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:

 1. Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasıına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansıaltında lisanslanır.
 2. Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.
 3. Yazarların eserlerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de eserin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi).

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.