İstatistikler

Yıl

<< 2019

Yayınlanmış sayılar: 2
Yayınlanmış öğerler: 6
Toplam başvuru sayısı: 213
Dğerlendirmeden geçmiş: 39
  Kabul (%): 12 (31%)
  Red (%): 27 (69%)