Dergi Geçmişi

İlköğretim online 2002 yılından beri yayımlanmaktadır.

04.02.2013 tarihinden itibaren Scopus veri tabanında taranmaya başlamıştır.

20.10.2014 volume 13 say 4 tarihinden itibaren doi numarasıyla yayımlanmaya başlamıştır.

2018 Temmuzdan itibaren Bütüncül Eğitim Yayın Danışmanlık tarafından yayımlanmaya devam etmektedir.