Kişiler ve Kurullar

Baş Editör

 1. Prof.Dr. Petek Aşkar, Hacettepe Üniversitesi (Emekli), Türkiye

Editörler

 1. Prof.Dr. Sinan Olkun, Uluslararası Final Üniversitesi, Türkiye
 2. Prof.Dr. Arif Altun, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Alan Editörleri

 1. Prof. Dr. Handan Deveci, Anadolu University, Türkiye
 2. Assoc. Prof. Dr. Eren Ceylan, Ankara University, Türkiye
 3. Yrd. Doç. Dr. Duygu Metin, Bozok Üniversitesi, Türkiye
 4. Dr. Hanife Akar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
 5. Dr. M. Engin Deniz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
 6. Dr. Mehmet KOKOÇ, Trabzon Üniversitesi, Türkiye
 7. Prof. Dr. Erdal Hamarta, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye
 8. Prof.Dr. Meral Güven, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
 9. Prof.Dr. Sadegül Akbaba Altun, Başkent Üniversitesi, Türkiye
 10. Doç.Dr. Bahar Öztekin Baran, Dokuz Eylül Üniversitesi,, Türkiye
 11. Doç.Dr. Canan Laçin Şimşek, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
 12. Doç.Dr. Güney Hacıömeroğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye
 13. Doç.Dr. Mesut Saçkes, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
 14. Doç.Dr. Nilgün Tatar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Türkiye
 15. Doç.Dr. Ruken Akar Vural, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye
 16. Doç.Dr. Sevilay Kilmen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
 17. Doç.Dr. Sadet Maltepe, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
 18. Doç.Dr. Canay Demirhan İşcan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
 19. Dr. Deniz Örücü, Başkent Üniversitesi
 20. Dr. Öğrt. Ü. Mehmet Hayri Sarı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye
 21. Yrd.Doç.Dr. Avşar Ardıç, Ege Üniversitesi, Türkiye
 22. Yrd.Doç.Dr. Elif Karslı, University of South Carolina, ABD
 23. Dr. Öğr. Üyesi Ümit Çelen, Amasya Üniversitesi, Türkiye
 24. Doç.Dr. Recai Akkuş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
 25. Doç.Dr. Sadık Yöndem, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
 26. Dr. Öğr. Üyesi Veysel AKSOY, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
 27. Dr. Sinem Doğruer Dündar, Trakya Üniversitesi, Türkiye

Bilimsel Danışma Kurulu

 1. Dr. Berrin Akman, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
 2. Dr. M. Engin Deniz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
 3. Dr. İbrahim Halil Diken, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
 4. Dr. Vivian La Ferla, Rhode Island College, ABD
 5. Dr. Ali İlker Gümüşeli, Okan Üniversitesi, Türkiye
 6. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye
 7. Dr. Jorma Joutsenlahti, University of Tampere, Finlandiya
 8. Dr. Maelis Karlsson Lohmander, University of Gothenburg, İsveç
 9. Dr. Gülşen Leblebicioğlu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
 10. Dr. Glenn G. Smith, University of South Florida, ABD
 11. Dr. Nektarios Stellakis, University of Patras, Yunanistan
 12. Dr. Ewa Swoboda, University of Rzeszów, Polonya
 13. Dr. Hasan Şimşek, İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye
 14. Dr. Abbas Türnüklü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
 15. Dr. Zülbiye Toluk Uçar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
 16. Dr. Yuan Yuan, Chung Yuan Christian University, Tayvan

Mizanpaj Editorü

 1. Prof.Dr. Sinan Olkun, Uluslararası Final Üniversitesi, Türkiye