Kişiler ve Kurullar

Editörler

 1. Prof. Dr. Sinan Olkun, Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs

Editörler Kurulu (Alan Editörleri)

 1. Prof.Dr. Sadegül Akbaba Altun, Başkent Üniversitesi, Türkiye
 2. Prof. Dr. Handan Deveci, Anadolu University, Türkiye
 3. Prof. Dr. M. Engin Deniz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
 4. Prof.Dr. Meral Güven, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
 5. Prof. Dr. Erdal Hamarta, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye
 6. Prof. Dr. Zülbiye Toluk Uçar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
 7. Assoc. Dr. Hanife Akar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
 8. Doç.Dr. Recai Akkuş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
 9. Doç. Dr. Eren Ceylan, Ankara University, Türkiye
 10. Doç.Dr. Canay Demirhan İşcan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
 11. Doç.Dr. Güney Hacıömeroğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye
 12. Doç.Dr. Sevilay Kilmen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
 13. Doç.Dr. Canan Laçin Şimşek, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
 14. Doç.Dr. Sadet Maltepe, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
 15. Doç.Dr. Bahar Öztekin Baran, Dokuz Eylül Üniversitesi,, Türkiye
 16. Doç.Dr. Mesut Saçkes, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
 17. Doç.Dr. Nilgün Tatar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Türkiye
 18. Doç.Dr. Ruken Akar Vural, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye
 19. Doç.Dr. Sadık Yöndem, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
 20. Dr. Öğr. Üyesi Veysel AKSOY, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
 21. Yrd.Doç.Dr. Avşar Ardıç, Ege Üniversitesi, Türkiye
 22. Dr. Öğr. Üyesi Ümit Çelen, Amasya Üniversitesi, Türkiye
 23. Dr. Sinem Doğruer Dündar, Trakya Üniversitesi, Türkiye
 24. Dr. Öğr. Üyesi Elif Karslı, University of South Carolina, ABD
 25. Dr. Mehmet KOKOÇ, Trabzon Üniversitesi, Türkiye
 26. Dr.Öğr.Üyesi Deniz Örücü, Başkent Üniversitesi, Türkiye
 27. Yrd. Doç. Dr. Duygu Metin Peten, Bozok Üniversitesi, Türkiye
 28. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hayri Sarı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye

Bilimsel Danışma Kurulu

 1. Dr. Irwanto Irwanto, Yogyakarta State University, Endonezya
 2. Dr. Berrin Akman, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
 3. Dr. İbrahim Halil Diken, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
 4. Dr. Vivian La Ferla, Rhode Island College, ABD
 5. Dr. Ali İlker Gümüşeli, Okan Üniversitesi, Türkiye
 6. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye
 7. Dr. Jorma Joutsenlahti, University of Tampere, Finlandiya
 8. Dr. Maelis Karlsson Lohmander, University of Gothenburg, İsveç
 9. Dr. Öğr. Üyesi Elif Karslı, University of South Carolina, ABD
 10. Dr. Gülşen Leblebicioğlu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
 11. Dr. Glenn G. Smith, University of South Florida, ABD
 12. Dr. Nektarios Stellakis, University of Patras, Yunanistan
 13. Dr. Ewa Swoboda, University of Rzeszów, Polonya
 14. Dr. Hasan Şimşek, İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye
 15. Dr. Agnes N. Toth, Eötvös Loránd University, Macaristan
 16. Dr. Abbas Türnüklü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
 17. Dr. Yuan Yuan, Chung Yuan Christian University, Tayvan

Mizanpaj Editorü

 1. Prof. Dr. Sinan Olkun, Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs

Önceki Editörler

 1. Prof.Dr. İsmail Güven, Ankara Üniversitesi, Türkiye
 2. Prof.Dr. Arif Altun, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
 3. Prof.Dr. Petek Aşkar, Hacettepe Üniversitesi (Emekli), Türkiye
 4. Doç.Dr. Dilek Acer, Ankara Üniversitesi, Türkiye, Türkiye
 5. Dr. Abbas Türnüklü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
 6. Doç. Dr. Emre Güvendir, Trakya Üniversitesi