Kişiler ve Kurullar

Baş Editör

 1. Prof.Dr. Petek Aşkar, TED Üniversitesi (Emekli), Türkiye

Editörler

 1. Prof.Dr. Sinan Olkun, Uluslararası Final Üniversitesi, Türkiye
 2. Prof.Dr. Arif Altun, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Editörler Kurulu

 1. Prof.Dr. Sadegül Akbaba Altun, Başkent Üniversitesi, Türkiye
 2. Prof. Dr. Handan Deveci, Anadolu University, Türkiye
 3. Assoc. Prof. Dr. Eren Ceylan, Ankara University, Türkiye
 4. Doç.Dr. Bahar Öztekin Baran, Dokuz Eylül Üniversitesi,, Türkiye
 5. Doç.Dr. Canan Laçin Şimşek, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
 6. Doç.Dr. Güney Hacıömeroğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye
 7. Doç.Dr. Ruken Akar Vural, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye
 8. Yrd. Doç. Dr. Duygu Metin Peten, Bozok Üniversitesi, Türkiye
 9. Dr. Hanife Akar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
 10. Dr. M. Engin Deniz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
 11. Dr. Zülbiye Toluk Uçar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
 12. Prof. Dr. Erdal Hamarta, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye
 13. Prof.Dr. Meral Güven, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
 14. Dr. Mehmet KOKOÇ, Trabzon Üniversitesi, Türkiye
 15. Doç.Dr. Mesut Saçkes, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
 16. Doç.Dr. Nilgün Tatar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Türkiye
 17. Doç.Dr. Sevilay Kilmen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
 18. Doç.Dr. Sadet Maltepe, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
 19. Doç.Dr. Canay Demirhan İşcan, Ankara Üniversitesi, Türkiye
 20. Dr. Deniz Örücü, Başkent Üniversitesi
 21. Dr. Öğrt. Ü. Mehmet Hayri Sarı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye
 22. Yrd.Doç.Dr. Avşar Ardıç, Ege Üniversitesi, Türkiye
 23. Yrd.Doç.Dr. Elif Karslı, University of South Carolina, ABD
 24. Dr. Öğr. Üyesi Ümit Çelen, Amasya Üniversitesi, Türkiye
 25. Doç.Dr. Recai Akkuş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
 26. Doç.Dr. Sadık Yöndem, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
 27. Dr. Öğr. Üyesi Veysel AKSOY, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
 28. Dr. Sinem Doğruer Dündar, Trakya Üniversitesi, Türkiye

Bilimsel Danışma Kurulu

 1. Dr. Berrin Akman, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
 2. Dr. İbrahim Halil Diken, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
 3. Dr. Vivian La Ferla, Rhode Island College, ABD
 4. Dr. Ali İlker Gümüşeli, Okan Üniversitesi, Türkiye
 5. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye
 6. Dr. Jorma Joutsenlahti, University of Tampere, Finlandiya
 7. Dr. Maelis Karlsson Lohmander, University of Gothenburg, İsveç
 8. Dr. Gülşen Leblebicioğlu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
 9. Dr. Glenn G. Smith, University of South Florida, ABD
 10. Dr. Nektarios Stellakis, University of Patras, Yunanistan
 11. Dr. Ewa Swoboda, University of Rzeszów, Polonya
 12. Dr. Hasan Şimşek, İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye
 13. Dr. Abbas Türnüklü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
 14. Dr. Yuan Yuan, Chung Yuan Christian University, Tayvan

Mizanpaj Editorü

 1. Prof.Dr. Sinan Olkun, Uluslararası Final Üniversitesi, Türkiye