İlköğretim Online

İlköğretim Online hakemli, erişimi ücretsiz bir dergidir.

İOO İlköğretim -Online Dergisi SCOPUS, ERIHPlus (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), IndexCopernicus ve TR Dizin tarafından dizinlenmektedir. Ayrıca DOAJAERA dergiler listesi ve EBSCO veri tabanında erişilebilir olarak bulunmaktadır.

İlköğretim Online Dergisine bilimsel çalışmalarınızı göndermek için;

  • Bilimsel çalışmaları kabul edebilmesi için kayıt olmanız gerekmektedir.
  • Yazım formatına yazar rehberinden ulaşabilirsiniz.
  • Sisteme yüklenecek tüm çalışmalar isimsiz olmalıdır.
  • Sisteme çalışmanızı yüklerken bölümünüzü belirtiniz (Ör: Araştırma Makalesi, Derleme vb)

Makale Şablonunu İndiriniz (İngilizce Şablon için Dergiyi İngilizce Görüntüleyin)

Yazar Rehberini İndiriniz

Duyurular

 

ERIHPlus Akreditasyonu Hk.

 
ERIHPlus Akreditasyonu Hk.  
Yayın Tarihi: 2017-08-07 Daha fazlası...
 

CiteScore 2016 values

 

Elsevier ranks the journals indexed in SCOPUS. 

Elementary Education Online ranks 745th in 933 journals indexed in SCOPUS.

https://www.scopus.com/sourceid/21100235609?origin=sbrowse

 

 
Yayın Tarihi: 2017-06-02 Daha fazlası...
 
Daha Fazla Duyuru...

Cilt 16, Sayı 4 (2017)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Mustafa Akıncı, Ahmet Arıkan
PDF
Elif Gökçearslan Çifci, Hasan Hüseyin Altınova
PDF
Gökçe Çokamay, Emine Gül Kapçı, Mustafa Sever
PDF
Tülin Haşlaman
PDF
Güçlü Şekercioğlu, Nizamettin Koç
PDF
Necati Öztürk, Sevilay Şahin
PDF
Sedat Turgut, Özlem Doğan Temur
PDF
Yener Akman, Gülşah İmamoğlu Akman
PDF
Yılmaz Soysal, Somayyeh Radmard
PDF
Cennet Göloğlu Demir, Yücel Gelişli
PDF
Ahmet Ali Avcı, Bilgin Ünal İbret, Emine Karasu Avcı
PDF
Sevda Gülşah Yıldırım, Sabri Becerikli, Muammer Demirel
PDF
Zeynel Hayran, H.Ömer Beydoğan
PDF
Çiğdem Huz, Nilgün Kalburan
PDF
Şahin Dündar
Emine Münevver Akdağ, Mustafa Serdar Köksal
PDF
Şaziye Seçkin Yılmaz, Berrin Baydık
PDF
Erdem Aksoy, F. Dilek Gözütok
PDF
Ayşegül İşlekeller Bozca
PDF
Çağlar Naci Hıdıroğlu, Yeliz Özkan Hıdıroğlu
PDF
Mine Göl-Güven
PDF
Tuğçe Kaçar, Kadir Beycioğlu
PDF
Dilek Yelda Kağnıcı
PDF
Serap Erdoğan, Nurbanu Parpucu, Menekşe Boz
PDF
Esra Kanlı
PDF
Zümra Atalay, Utkun Aydın, Gökçe Bulgan, Rukiye Didem Taylan
PDF
Şakire Ocak Karabay, Damla Güzeldere Aydın
PDF
Arzu Arıkan, David E. Fernie, Rebecca Kantor
Natalia V. Gorbunova, Aydar M. Kalimullin
Guzel I. Gaysina, Venera G. Zakirova
Göksu Gözen, İlker Cırık
PDF
İsmet Arıcı, Eda Güner
PDF
Bülent - Halvaşi
PDF
Seher Yalçın
Sibel Ersel Kaymakamoglu
Serhat Aydın, Derya Çelik
PDF

Düşünce Yazısı

Mustafa Öztürk
PDF
Adnan Erkuş
PDF