Sayılar
ISSUES

Upcoming issue

 

Volume 14, 2015

Issue 1 Issue 2 Issue 3 Issue 4
Volume 13, 2014
Issue 1 Issue 2 Issue 3 Issue 4

Güncel
NEWS

Yeni. İlköğretim Online dergisi artık SCOPUS veri tabanı tarafından da dizinlenmektedir 04.02.2013

New. Starting from 2013, Elementary Education is in SCOPUS, 04.02.2013

Maya

Sponsors
Sponsorlar

Maya

İstatistikler
Statistics

Alınan toplam yazı - Recieved : 652
Kabul           - Accepted : 305
Ret             - Reject   : 243
İncelemede      - In process : 104

Kabul Oranı- Acceptance rate: % 56

As of 24-05-2010


 

 

Dizinleme

Indexing

ISSN : 1305-3515

Ilköğretim Online, İOO erişimi ücretsiz bir dergidir.
Elementary Education Online, EEO is An Open Access Journal.

İOO İlköğretim -Online Dergisi SCOPUS, IndexCopernicus veULAKBİM tarafındandizinlenmektedir. AyrıcaDOAJ, AERA dergiler listesi ve EBSCO veri tabanında erişilebilir olarak bulunmaktadır.


EEO, Elementary Education Online is indexed with SCOPUS, IndexCopernicus, and Ulakbim . It is also available through DOAJ, AERA journal list, and EBSCO database

Cite this journal as:

Author (year). Article title, Elementary Education Online, volume#(issue#), pp.xx-xx. [Online] http://ilkogretim-online.org.tr/, retrieved on xx/xx/200x


Yazara Not,

To Authors

 

Sayın Yazarlarımız;

İOO, İlköğretim OnlineDergimiz farklı bir online sisteme geçmiştir. Yeni yazılarınızı
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/login adresinden kayıt yaptırarak sununuz.

Bütün yazışmalarınızı sistem üzerinden yapınız.
Eski sistemde kalan yazıların süreci orada tamamlanacaktır. Her iki sistemin veri tabanları farklıdır.

Dear Authors;

EEO, Elementary Education Online has started to use another online system.
In order to submit a new manuscript please go to http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/login
choose the appropriate Language register for an author and submit your manuscript from the system.
Please send all your querries via online system.
Manuscripts previously submitted to the old system will be handled there.
Thank you

 

 
Since January, 2008